Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem

A Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem Budapest belvárosában az V. kerület, Vármegye utca 7. szám alatt található. A galéria 2020 februárjában kezdte meg működését. Profilköre kortárs képzőművészeti kiállítások és rendezvények szervezésére, valamint kortárs képzőművészek képviseletére terjed ki.

A széles budapesti galériás palettán a Szikra elsősorban az immanens művészeti folyamatok reprezentálására koncentrál, hisz Magyarország, illetve Közép-Európa sajátos történelmi, kulturális sajátosságai finoman szólva sem tették lehetővé a képzőművészeti tendenciák békés, nyugodt és kiegyensúlyozott alakulását a 20. században. Ez a sajátos szituáció, mely egyfajta hiányérzetet is kelthet bennünk, számtalan téren eltérést mutat a nyugat-európai kulturális közeg jellegzetességeivel szemben.

A régiónk sajátos történelmi és kulturális viszonyaiból eredő hiány-érzet, valamint ennek fő aspektusai állnak a Szikra tevékenységének fókuszterében. A képzőművészet tradícióját szem előtt tartva, a galéria a művészet belülről építkező jelenségeit és eredményeit igyekszik reprezentálni. Szemben az inkább társadalomkritikus, szociálisan érzékeny művészet törekvéseivel, az egymásba simuló kulturális rétegek áthallásaiból kibontakozó művészeti produkciók felmutatására tesz kísérletet. Persze a cél nem egyszerűen az eltérő művészet-fogalmak ideológiai gyökerének dokumentálása, sokkal inkább az eltérő kulturális hagyományok nyújtotta erőtérben születő eredmények ütköztetése és párhuzamba állítása. A Szikra azt az álláspontot képviseli, azokat a képalkotási stratégiákat igyekszik felkarolni, ahol a művészet elsősorban önmagára, és saját belső hagyományaira reflektálva képes új esztétikai értéket teremteni.

 

A 2023-AS BUDAPEST CONTEMPORARY MŰVÉSZETI VÁSÁRON, A SZIKRA KÉPZŐMŰVÉSZETI BEMUTATÓTEREM ÁLTAL SZEREPELTETNI KÍVÁNT ALKOTÓK LISTÁJA

_B A L O G H Csaba (Székelyudvarhely, 1964)

_B A L O G H Erzsébet (Balázsfalva, 1963)

_G Y E N I S Tibor (Pécs, 1970)

_I M R E Mariann (Medgyesegyháza, 1968)

_K I S R Ó K A Csaba (Székesfehérvár, 1981)

_K Ö V E S Éva (Moszkva, 1965)

_N É M E T H Marcell (Budapest, 1982)

_P Ó L Y A Zsombor (Budapest, 1989)

_T E P L Á N Nóra (Budapest, 1990)

_S Z É C S É N Y I - N A G Y Loránd (Budapest, 1984)

Elérhetőségek

Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem

Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 7.

Nyitvatartás: K-P: 14-18, illetve minden hónap első szombatján: 10-14

 

Insta: https://www.instagram.com/szikrabudapest/

Fb: https://www.facebook.com/szikrabudapest/

Weboldal: https://szikrabudapest.hu

E-mail: szikra@szikrabudapest.hu

Telefon: +36 30 750 8700

Budapest
Contemporary